Obavještenje

KTK VISOKO DD VISOKO-U STEČAJU

Ul.PRIJEKO 1 71300  VISOKO

TEL.032733666

                                            

Više Vlasnika

Adresa: nepoznata 

Broj: 100-01-03/23

Datum:  30.03.2023 .godine

PREDMET: OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

 Ovim putem Vas, obavještavamo da će  dana 04.04.2023.godine ( utorak ), u 16,00 sati  biti obavljena primopredaja nekretnina upisanih u ZK.Ul.219 KO Radovlje i to označene kao:

  1. „ Paljike“ vočnjak 4.klase 0 kč. 2507, površine 1.648 m2,
  2. „ Vakuša“ pašnjak 4.klase 0  kč. 2506, površine 1.608 m2,
  3. „ Maurovići“ šuma 5.klase 0, kč.2712, površine 3.594 m2,
  4. „ Maurovići“šuma 5.klase 0, kč. 2714, površine 3.594 m2. od strane komisije KTK Visoko d.d. Visoko u stečaju kao prodavca,  novom vlasniku Rizvić Kenanu, kao kupcu iz Sarajeva ul. Samira Frašte br.5

Obzirom da Vaša nekretnina graniči s nekretninama koje su predmet primopredaje u posjed od strane komisije KTK visoko d.d. Visoko u stečaju  molimo Vas, da prisustvujete navedenoj promopredaji.

S poštovanjem,

  Dostavljeno:

  1.  Naslovu
  2.   a/a                                                                              KTK Visoko d.d. Visoko u stečaju                                                                                                                                                                                        

                                                                                                              Stečajni upravnik

                                                                                                                      Enes Ganić